(Semi)overheid


– Ministerie van Economische Zaken: campagnes, brochures, nieuwsbrieven en e-mailings met betrekking tot onder andere de introductie van het begrip kwaliteitszorg, het mededingingsbeleid en de voorlichting over subsidieregelingen voor bedrijven, gedurende 6 jaar.

– Ministerie van Justitie: onder meer de campagne ‘Lik op stuk’ om winkeldiefstallen terug te dringen.

– NOC/NSF: brochuremateriaal, gedurende 2 jaar in opdracht van bureau Alta.

– Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap, diverse publicaties en campagnes.

– Gemeente Utrecht: diverse communicatiemiddelen voor Utrecht City in Business.