Zorg


– William Schrikker Groep: onder andere webteksten, jaarverslagen en visiedocumenten over jeugdbescherming, pleegzorg, jeugdreclassering en het expertisecentrum

– KPN: reference cases over klanten in de zorg, (web)teksten over nieuwe elektronische mogelijkheden om de zelfredzaamheid van zorgvragers te vergroten; in opdracht van bureau X-Hoogte; gedurende 5 jaar.

– Trendrapportages over ontwikkelingen in de zorg voor Phobos Care, Simac Healthcare en Imtech Zorg, in opdracht van Goals Marktbewerking; gedurende 4 jaar.

– Stichting Samenwerkende Gezondheidsinstellingen Gooi- en Vechtstreek (SSIG): communicatieplanning en campagneontwikkeling, gedurende 2 jaar.

– ’s Heerenloo Loozenoord, brochuremateriaal voor in- en externe communicatie.

Teksten voor verschillende uitingen van ICT-bedrijven met oplossingen voor de zorg, waaronder Oracle, IBM en KPN.